Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

IMRE BUKTA – JA A DEDINA

Kde a kedy ?

Popis

IMRE BUKTA – JA A DEDINA

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Termín. 8. 9. 2016 – 15. 10. 2016

 

Samostatná výstava Imreho Buktu (1952) nadväzuje na dlhodobý program galérie, v

ktorom pravidelne predstavuje tvorbu významných osobností maďarského umenia.

Okrem klasikov ranej moderny, ide o ťažiskové postavy progresívnych tendencií

druhej polovice 20. storočia a súčasnej scény. Patrí k nim aj Imre Bukta, ktorý často

reprezentuje maďarské výtvarné umenie na medzinárodnej výtvarnej scéne, medzi

inými aj na Bienále v Benátkach (1988, 1999). Je dobre známy aj na Slovensku.

Jeho diela sa objavili na Bienále maľby v Košiciach v roku 1989. Ako performer

vystúpil na festivaloch intermediálneho umenia v Nových Zámkoch v rokoch 1989 a

1992, organizovaných skupinou STUDIO ERTÉ. V roku 2013 sa zúčastnil trojvýstavy

s názvom „Minútové romány“ spolu s Ľubomírom Ďurčekom a Jiřím Kovandom v

Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici – ktorá mapovala privátne formy akčného

umenia počas totalitného režimu. Teraz sa prvýkrát naskytla možnosť vidieť väčší

výber z výtvarnej tvorby umelca.

Výstava poukazuje na kľúčovú rolu rodnej dediny, ktorú od začiatku zohráva

v jeho tvorbe. Dedinské prostredie ho zásadne formovalo, poskytlo mu prvotné

impulzy, námety, materiály, ktoré sa stali charakteristickými prvkami jeho výtvarného

nazerania. Spočiatku predstavovalo existenciálny priestor, ktorej prvky a scenérie si

privlastnil na spôsob nájdenej reality, neskôr znamenalo tematickú bázu, kde si

našiel svoje originálne motívy. Aktuálna výstava opisuje pomyslený oblúk medzi

dvomi polohami: ranými akčnými dielami (1974 – 1980), formovaním výtvarného

názoru a zrelou tvorbou uplynulých desaťročí (2001 – 2016), vyznačujúcou sa

dominanciou maľby. Predstaví premeny svojráznej individuálnej mytológie Imreho

Buktu v čase a priestore. Tie zahŕňajú jednak jeho privátne tiché protesty namierené

proti totalitnému režimu popierajúceho individualitu jednotlivca a kritické pohľady na

devalváciu hodnôt v súčasnej posttotalitnej spoločnosti. Všetko sa odohráva v

symptomatických situáciách v mikrosvete dediny, ktorej obyvatelia sú konkrétne osoby – zároveň reprezentujú metaforický model spoločnosti.