Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Stála expozícia diel 16. – 20. storočia

Kde a kedy ?

Stála expozícia.

Popis

Stála expozícia európskeho umenia 16.- 20. storočia je nainštalovaná na prvom poschodí galérie na ploche 274 štvorcových metrov. Je zameraná na stredoeurópsku lokalitu. Tvoria ju barokoví majstri Jean Pierre Sauvage, Paul Troger, Jacob Kohl,  Franz Schmidthammer a iní. Svoje zastúpenie tu majú aj umelci 19. storočia a to Friedrich von Amerling, Franz Krüger, Hans von Lenbach, Rudolf Ribarz. Najucelenejšia kolekcia je zostavená z maďarského umenia 19. – 20. storočia.
Predstavuje časový úsek od  začiatku 19. storočia po štyridsiate roky 20. storočia. Mnohé exponáty patria ku kľúčovým dielam maďarského umenia ako je Ferenc Balassa, Miklós Barabás, Antal Ligeti,  István Szönyi, Vilmos Aba-Novák, Aurél Bernáth, János Kmetty, József Egry. Iné diela sú charakteristickým prejavmi tvorby jednotlivých umelcov ako je Károly Lotz, Pál Szinyei Merse, Gyula  Rudnay, Vilmos Perlott-Csaba. Stretávame sa aj so solitérnou prácou Mihála Munkácsyho.  
Ďalší okruh tvorí slovenské umenie  od začiatku 19. storočia  po sedemdesiate roky 20. storočia. Je zastúpený dielami Karola Marka St., Petra Michala Bohúňa,  Františka a Vojtecha Klimkovičovcov, Eduarda Hriňáka, Ladislava Mednyánszkeho, Ľudovíta Čordáka, Jozefa Murgaša, Jozefa Hanulu, Alojza Rigeleho, Jozefa Arpáda Murmana, Antona Jasuscha, Martina Benku, Janka Alexyho, Miloša Alexandra Bazovského, Petra Matejku, Cypriana Majerníka, Jána Mudrocha, Vincenta Hložníka, Jozefa Kostku. Zbierku tvoria aj zberateľsky príťažlivé akvizície z českého umenia a to Karola Purkyněho a Jana Štursu. O citlivom výbere  svedčia aj diela umelcov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Jedná sa o diela Milana Laluhu, Milana Paštéku, Vladimíra Kompánka, Viery Kraicovej, Alexandra Ilečku. 

Stála expozícia teda dokumentuje výsledky ojedinelej štyridsaťročnej  zberateľskej činnosti svojich darcov. Obsahuje takmer 200 exponátov a z celého radu jej diel s vysokou umeleckou kvalitou približujeme tie, ktoré poukazujú na výnimočnosť svojich zostavovateľov, ale aj na vzájomné väzby medzi jednotlivými školami a krajinami. Týmto posúvajú dobré umenie vpred s jeho dobou a duchovným posolstvom.