Nedeľa, 29. máj, 2022 | Meniny má Vilma

Našich žiakov vedieme tak, aby boli pripravení úspešne vykročiť do svojej budúcnosti

Primárnou snahou vedenia je neustále zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti školy, zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov a rozvíjanie čitateľskej, finančnej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov.

ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach je plnoorganizovaná škola so školským klubom detí a školskou jedálňou s počtom žiakov okolo 617 (na ISCED 1 je 228 žiakov, ISCED 2 je 389 žiakov). V jednotlivých ročníkoch sa spravidla vytvárajú podmienky pre 3-4 triedy s priemerným počtom 60 - 70 žiakov v ročníku. Momentálne máme 29 tried. Základná škola poskytuje základné vzdelanie aj žiakom z okolitých obcí.

Škola bola uvedená do prevádzky v roku 1980 ako budova sídliskového typu umiestnená mimo rušných komunikácií, avšak s výhodnou polohou pre domácich ako aj dochádzajúcich žiakov.

Areál ZŠ tvorí jeden objekt pozostávajúci z učební, telocvične, školskej kuchyne a jedálne. Budova je po celkovej rekonštrukcii (plastové okná, zateplenie, nová podlahová krytina a nábytok v triedach, zrekonštruovaná je aj kuchyňa, spojovacia chodba a telocvičňa). Vstup do budovy školy je zabezpečený dvoma vchodmi. Hlavný vchod je vybavený bezbariérovým prístupom, ktorý slúži pre potreby handicapovaných osôb. Budova má dve podlažia, na prízemí sa nachádzajú učebne ročníkov 1. - 4. (12 kmeňových tried), počítačová učebňa, učebňa jazykov, miestnosť pre asistentov, klubovňa, školská jedáleň a telocvičňa.

Na poschodí sú učebne ročníkov 5. -9. (17 kmeňových tried), učebňa fyziky a chémie, 2 multifunkčné učebne (počítače, internet, interaktívna tabuľa), multimediálna učebňa s príslušenstvom vrátene súpravy notebookov, počítačová učebňa, miestnosť pre špeciálnu pedagogičku a učebňa logopedičky.

Iné priestory súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

 • žiacka knižnica je súčasťou respíria na poschodí,
 • trieda v prírode s úložným priestorom a príslušným materiálno-technickým vybavením,
 • učebňa techniky s priľahlými priestormi a vybavením (skladové priestory, WC pre učiteľov a žiakov, učebňa na delenie žiakov do skupín),
 • telocvičňa – po kompletnej rekonštrukcii,
 • športový areál - dve multifunkčné ihriská, nová tartanová bežecká dráha a doskočisko pre skok do diaľky. Na športovú činnosť žiakov tiež využívame zariadenia mesta – športovú halu T 18, zimný štadión, plaváreň.
 • ostatné ihriská, detské relaxačné ihrisko a areál slúžia na relaxačnú a rekreačnú činnosť žiakov.

Pedagogický zbor tvorí riaditeľka školy, dve zástupkyne, výchovná poradkyňa, špeciálne pedagogičky, školská psychologička, školská logopedička, asistentky učiteľa, vedúca ŠKD a približne 60 pedagogických zamestnancov. Športovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní tréneri. Kolektív pedagógov tvoria skúsení samostatní pedagogickí a odborní zamestnanci s dlhoročnou praxou. Ďalšie vzdelávanie pedagógov je umožnené každému záujemcovi, pričom sa kladie dôraz na vysokú profesionálnu kompetenciu učiteľa.

Pedagogickí zamestnanci pôsobia ako triedni učitelia, vedúci MZ, PK, vedúci kabinetov, členovia komisií predmetových olympiád a iných súťaží na rôznych úrovniach, ako uvádzajúci pedagogickí a výchovní zamestnanci a ako vedúci záujmových útvarov, prípadne sú poverení ďalšími úlohami školy.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček základných a stredných škôl na základe výsledkov študentov za rok 2020/2021. Inštitút zostavil i výber najzaujímavejších výsledkov vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá). Naša škola sa umiestnila na 8. mieste spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku, na 2. mieste v rámci Nitrianskeho kraja a na 1. mieste v rámci okresu Levice.

Kvôli pandémii COVID-19 neboli do hodnotenia zahrnuté aktuálne výsledky žiakov z Testovania 5 a 9, keďže sa nekonali. Ako uvádza INEKO, v zmysle metodiky do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov za štyri školské roky, a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2017/18 a 2018/2019 (v prípade Testovania 5 sú zahrnuté výsledky aj za šk. rok 2019/20).

I napriek tomu, že v šk. roku 2020/2021 bolo vyučovanie značne poznačené pandémiou, zozbieral INEKO dostatok nových relevantných údajov o výsledkoch žiakov.

Tento krásny úspech dosiahla naša škola pod vedením predchádzajúcich riaditeliek Mgr. Márie Čukovej a Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej a súčasnej riaditeľky školy PaedDr. Márie Kováčikovej.

Sme hrdí na našich žiakov, ktorí každoročne preukazujú vynikajúce výsledky v Testovaniach 5 a 9 a dosahujú mimoriadne výsledky v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach. Za výsledkami našich žiakov stojí obetavá a svedomitá práca a pôsobenie našich kvalifikovaných pedagógov.

Našou snahou je, aby žiaci získavali nielen kvalitné a trvalé vedomosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, ale tiež, aby z nich vyrástli zdraví a hlavne slušní ľudia.

Práca učiteľa nekončí poslednou vyučovacou hodinou, ale ďalší čas sa venuje príprave na vyučovanie, oprave písomných prác žiakov, konzultáciám s rodičmi či prípravou na súťaže a olympiády.

Každý jeden z nás sa snaží o všestranný osobnostný rozvoj žiakov. Okrem prípravy žiakov na predmetové olympiády a rôzne súťaže, pracujú učitelia so žiakmi v rôznych záujmových krúžkoch, v ktorých majú možnosť zdokonaliť sa športovo, umelecky, v jazykoch či v dejinách.

Ako jediná základná škola v Leviciach ponúkame žiakom ruštinu ako druhý cudzí jazyk, v rámci ktorého sa naši žiaci veľmi úspešne zapájajú do olympiád, súťaží a medzinárodných aktivít. Naposledy sme sa zúčastnili novoročného medzinárodného telemostu Novodedovo – Malajzia – celý svet.

V 2. ročníku majú žiaci predmet čitateľská a pisateľská gramotnosť. Žiakov vedieme k láske ku knihám, pravidelne navštevujeme Tekovskú knižnicu v Leviciach a realizujeme rôzne čitateľské aktivity a súťaže.

V 5. ročníku sme vytvorili vlastnú učebnicu a žiaci majú možnosť v základnom variante absolvovať predmet regionálna výchova, kde sa zoznamujú s tradíciami a históriou nášho regiónu. V jazykovom variante majú zase anglický jazyk v prírodných vedách a aktívne v ňom komunikujú a rozširujúci si slovnú zásobu v témach, ktoré úzko súvisia s fyzikou, biológiou, chémiou. Záujem o túto formu štúdia sa každý rok zvyšuje.

V športovom variante sa zameriavame na hokej, volejbal a všeobecný rozvoj športových schopností..

V neposlednom rade sa v spolupráci s rodičmi a žiakmi venujeme aj charitatívnym akciám ako sú Deti deťom, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianoce z krabičky, organizujeme rôzne zbierky pre deti z detských domovov či pre psíky a mačičky. Aj týmito aktivitami sa snažíme viesť našich žiakov k empatii, prosociálnosti a tolerancii.

Azda najlepším zhodnotením kvality našej školy je úspešné uplatnenia našich absolventov na gymnáziách a stredných odborných školách.

Kvalitná príprava našich žiakov je podporená moderným materiálno-technickým vybavením školy. V každej triede sú namontované interaktívne tabule a počítače, každý učiteľ má vlastný služobný notebook. V každej triede je zavedený internet.

Za našimi úspechmi stojí úzka spolupráca s rodičmi. Bohužiaľ, momentálne kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii boli mnohé pripravované aktivity zrušené.

Veríme však, že sa situácia upokojí a my budeme môcť opäť na pôde našej školy privítať našich rodičov a zorganizovať zaujímavé spoločné aktivity.

Som nesmierne hrdá nielen na našich žiakov, ale aj na kvalitne odvádzanú prácu všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí nie raz s vypätím všetkých svojich síl pristupujú k svojej práci zodpovedne a obetavo. Vnímam ich ako najlepších učiteľov na Slovensku.

Ďakujem našim rodičom, ktorí zverili svoje ratolesti do rúk týchto skvelých odborníkov. Nemožno zabudnúť na tých najdôležitejších, našich žiakov, ktorých vedomosti a zručnosti sa každoročne odrážajú na vynikajúcich výsledkoch.

Veľmi sa teším, že naša škola už niekoľko rokov patrí k najlepším základným školám na Slovensku!

Najčítanejšie na My Nové Zámky

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete?
 3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
 4. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 5. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 6. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 7. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 8. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 1. Herec Karel Zima: Táto kamera do auta vám vydrží roky: MIO!
 2. Poškriabali vám auto, keď ste niekde parkovali?
 3. Ako si vyberať pohodlnú obuv nielen do práce? Toto sú naše tipy!
 4. Agresívne brzdenie alebo poistný podvod? Mal palubnú kameru!
 5. Darček na Deň detí? Repasovaný telefón môže byť skvelou voľbou
 6. Zdravé zateplenie za jeden deň: čo neviete o fúkanej izolácii
 7. Wüstenrot minulý rok úspešne naštartoval nový obchodný model
 8. Dve zľavy na jedného: Toto predĺženie v PLANEO je vaša šanca!
 1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 15 048
 2. Top jedenásť pláží na Baleárskych ostrovoch: ktorú si vyberiete? 7 559
 3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 6 552
 4. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 5 678
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 2 016
 6. Kali, Tina, Yael i Spievankovo vandrujú po slovenských vodách 1 885
 7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná! 1 323
 8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 305

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Filatelia: Na inauguráciu poštovej známky Košicko-bohumínskej železnice sa prišiel pozrieť aj turistický sprievodca a spisovateľ Milan Kolcun
 2. Miroslav Kocúr: Hitler, Heydrich, Tiso - traja kamaráti a ich dnešní "kamaráti"
 3. Anna Miľanová: Nu, što ty glupaja ptica!?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 5. Anton Kaiser: Cnosť žije aj po smrti
 6. Věra Tepličková: Revolúcia zamatová versus za/Matovičová
 7. Peter Slamenik: Špeciálna amnestia
 8. Miro Jankes: Májový výber (2022)
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 12 077
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 767
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 371
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 216
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 828
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 710
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 620
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 187
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 2. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 3. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 6. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nové Zámky, Štúrovo a Komárno - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nové Zámky

Rozhodkyňa Barbora Madarászová – Naďová.

Čoraz viac sa na futbalových trávnikoch stretávame aj v mužských zápasoch so ženami – rozhodkyňami. Jedna z nich pôsobí aj v Novozámockom regióne.


16 h
Pocty sa dostalo aj trom zamestnankyniam zariadení v okrese Nové Zámky.

Počas pandémie sa často museli rozhodovať intuitívne a zároveň dbať na komfort klientov.


27. máj
Cisterna v meste. Vo vlašských uliciach sa už stáva bežnou kulisou.

Obyvatelia z dotknutých ulíc už môžu vodu aj piť.


27. máj
Záujem o stavebné sporenie klesá.

Realitní odborníci už dávnejšie poukazujú na to, že predá sa takmer všetko. Problémom je aj nestíhajúca výstavba.


27. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obce v susedstve Trnavy sa myšlienkou cyklistického prepojenia zaoberali už od roku 2008.


SITA 28. máj

Pre obyvateľov bude rekonštrukcia znamenať centralizáciu úradov na jednom mieste.


28. máj

Prezident námestovského klubu je presvedčený, že na Oravu budú ostatné mužstvá spomínať len v tom dobrom.


27. máj

Betónovú rúru bolo potrebné podsypať kameninovm do metrovej výšky.


28. máj

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Filatelia: Na inauguráciu poštovej známky Košicko-bohumínskej železnice sa prišiel pozrieť aj turistický sprievodca a spisovateľ Milan Kolcun
 2. Miroslav Kocúr: Hitler, Heydrich, Tiso - traja kamaráti a ich dnešní "kamaráti"
 3. Anna Miľanová: Nu, što ty glupaja ptica!?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 5. Anton Kaiser: Cnosť žije aj po smrti
 6. Věra Tepličková: Revolúcia zamatová versus za/Matovičová
 7. Peter Slamenik: Špeciálna amnestia
 8. Miro Jankes: Májový výber (2022)
 1. Ján Valchár: Bitka pri Cušime, Admirál Kuznecov alebo dve frašky ruskej flotily 12 077
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 9 767
 3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 371
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 4 216
 5. Jana Melišová: Oplatí sa žiť na dlh? 2 828
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 2 710
 7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 620
 8. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 2 187
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
 2. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
 3. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
 4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 6. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 7. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 8. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu